Sanjamo. Razmišljamo. Oblikujemo.

Analiza blagovne znamke

Pregledamo trenutno stanje in konstruktivno ocenimo vašo blagovno znamko. Kdo je res vaša ciljna publika? Kakšno je trenutno stanje podjetja? Kje bo vaše podjetje čez pet let?

Pozicioniranje blagovne znamke

Pozicioniranje na trgu je ena ključnih začetnih točk. Glede na strateški model definiramo smiselno razlikovanje vaše blagovne znamke od konkurence.

Kreativen koncept

Nekreativnih kampanj in projektov se ne spomni nihče. Zato bomo poskrbeli za unikaten in kreativen pristop pri oblikovanju konceptov na vseh področjih sodelovanja.

Design

Ustvarjamo kreativen proces, ki temelji na dobri strateški podlagi, pa naj gre za oblikovanje produktov, storitev, vizualov, tiskovin ali strategij. Naš cilj je ustvariti edinstveno izkušnjo blagovne znamke skozi vse točke dotika.

Foto in video

Skupaj razvijemo vizualno podobo, s katero lažje pripovedujemo vaše zgodbe. Od portretov in fotografij izdelkov do ustvarjanja zahtevnejših video vsebin. Močni vizuali, ki predstavljajo vaše bistvo, so ključni za prepoznavno vizualno identiteto blagovne znamke.

Ustvarjanje vsebin

Vsebinski marketing postaja vedno pomembnejši. Pomagamo vam razvijati vsebine, ki bodo privabljale vaše ključne kupce. Vsebine morajo biti iskrene, neposredne in privlačne, da bomo z njimi ustvarjali dodano vrednost vaše blagovne znamke.

Identiteta podjetja

Design ima pomembno vlogo pri identiteti podjetja. Pomagamo vam pri oblikovanju vizualne podobe, hišnega stila podjetja, spletne strani, načinu komunikacije, opremi in izgledu zaposlenih (enotna delovna oblačila, označena vozila) …

Promocija

Tako strateško kot vizualno ima design pomembno vlogo pri promociji. Oblikujemo vse vrste tržnih komunikacij, kataloge, objave na spletni strani, socialnih omrežjih … Ustvarjamo kreativo za vsa področja oglaševanja.

Organizacija

Z designom smo prisotni tudi organizacijsko. Z interdisciplinarnim znanjem lahko pomagamo pri oblikovanju same arhitekture podjetja, notranje opreme, organizacije delovnega mesta, označenosti, komunikacijah, itd.

Podpora prodaji

Prodaji nudimo vso podporo z ustvarjanjem prodajnega materiala, tako za B2B kot B2C segment. Ob tem so pomembna obojestranska poročila ter sodelovanje z marketingom. Sodelujemo lahko pri oblikovanju prodajnih mest, tako digitalnih kot fizičnih.

Proizvodnja

Z oblikovanjem izdelkov se vključujemo v samo proizvodnjo v podjetju, s katerim sodelujemo. Z znanjem industrijskega oblikovanja povezujemo izdelke s pripadajočimi storitvami, pri čemer upoštevamo njihovo zaželenost na trgu, tehnološko izvedljivost in profitabilnost.

Embalaža

Embalaža pusti pri kupcu prvi vtis o izdelku. Naša naloga je, da poskrbimo, da bo ta kar se da dober. Oblikujemo grafično podobo, določimo vrsto in način tiska ter poskrbimo za ustrezno izvedbo celotnega projekta.

Design thinking

Design thinking je nelinearen, iterativen proces, ki ga uporabljamo za reševanje izzivov. Omogoča nam razumevanje uporabnikov, razmišljanje izven okvirjev, definiranje pravih problemov, prototipiranje in testiranje.

Raziskava

Dobra raziskava je temelj za uspešen razvoj projekta. Pomaga nam spoznati navade in težave kupca, razumeti kontekst, v katerem delamo, ter se umakniti od ustaljenih rutin in stvar pogledati s svežimi očmi.

Persone

Za lažjo predstavo skupine oseb, na primer uporabnikov, tržnega segmenta, zaposlenih ali kogarkoli vključenega, uporabljamo persone. Temeljijo na dejanski raziskavi in nam pomagajo narediti njihove potrebe lažje razumljive.

User journey map

User journey map (“potovanje uporabnika”) vizualizira izkušnjo kupca, ki jo ima z določeno storitvijo, fizičnim oz. digitalnim izdelkom ali podjetjem. Uporabljamo ga za prepoznavanje težav v izkušnji kupca ter iskanje potencialnih rešitev.

Service blueprint

Service blueprint  (“načrt storitve”) uporabljamo kot podaljšek user journey map-a. Izkušnjo kupca povežemo s procesi, ki se obenem dogajajo v podjetju. V načrtu jasno definiramo, kateri procesi so kupcu vidni in kateri ne. 

Business Model Canvas

Z Business Model Canvas-om na preprost način predstavimo ali zgradimo poslovni model podjetja. Vse spremembe v organizaciji vplivajo na različne dele poslovnega modela, to pa na izkušnjo kupca ali zaposlenih.

Spletno oblikovanje

Pregledne, dobro segmentirane, lahko razumljive spletne strani, kakovostna vsebina in značilen izgled vaše blagovne znamke so bistvo pri razvoju spletnih vsebin, ki jih ustvarjamo.

WordPress CMS

Uporabnikom prijazna in nenehno razvijajoča-se platforma. Naše spletne strani kreiramo na osnovi WordPress-a, brez uporabljanja predlog, le z lastnimi designi. Obstaja razlog, da 30% od najboljših 10 milijonov spletnih strani temelji na tej platformi.

Razvoj

S pomočjo agilnega pristopa razvijamo orodja prihodnosti. Kvaliteten razvoj je ključ do robustnih in naprednih aplikacij, ki podjetjem pomagajo premagati konkurenco in zagotovijo pot do uspešnega poslovanja.

Gostovanje in e-pošta

Zares se začne šele, ko je vaše spletno mesto objavljeno. Ponujamo aktivno in profesionalno gostovanje ter podporo, pomagamo pa vam lahko tudi pri postavitvi e-pošte.

Optimizacija

Digitalni svet se nenehno spreminja. Spletna stran zato ni nikoli končana. Nobena stvar ni popolna, vendar se vedno bolj približujemo pravim rešitvam. S pametnimi orodji in analizami konstantno nadgrajujemo vašo spletno stran.

Mobilno na prvem mestu

Vedno poskrbimo, da spletno mesto izgleda dobro na vsaki sodobni napravi, od tabličnega ali namiznega računalnika do mobilnega telefona. Ker skoraj 70% obiskovalcev vstopi preko mobilnih naprav, je ta zasnova prav tako pomembna (ali morda celo bolj), kot zasnova za namizje.

Spletne trgovine

Razvili smo različne spletne trgovine za spletno prodajo izdelkov in storitev. Tako B2B [Business to Business] kot B2C [Business to Consumer] imajo številne priložnosti. Z veseljem bomo raziskali možnosti spletne trgovine tudi za vaše podjetje.

WooCommerce

To je sistem WordPress spletnih strani za profesionalno prodajo, predvsem pa enostavno upravljanje. Omogoča vse možnosti, ki jih lahko pričakujete od dobre spletne trgovine. Enostavno in hitro.

Plačilo in dostava

To sta seveda dve pomembni temi pri razvoju spletne trgovine. Spletno trgovino vam pomagamo povezati z vašo blagajno in računovodskim sistemom. Na podlagi izkušenj vam lahko svetujemo tudi glede pošiljanja in dostave.

B2B in B2C

Dobro se zavedamo, da je veliko spletnih trgovin usmerjeno predvsem v B2C. Vendar pa je spletno trgovino vredno obravnavati tudi kot B2B organizacijo. Naša naloga je ustvariti dobro uporabniško izkušnjo, ne glede na to, kateremu segmentu je spletna stran namenjena.

Ni prodaje brez trženja

Nobena spletna trgovina se ne prodaja sama od sebe. To pomeni, da je spletno trženje pri spletni prodaji nepogrešljivo. Z uporabo Google Shoppinga, SEA, SEO in socialnih medijev v vašo spletno trgovino privabimo prave obiskovalce.

Celostna slika

Z našimi spletnimi trgovinami ne zagotavljamo zgolj preprostega postopka od iskanja do naročila. Razmišljamo tudi o dejanjih po prodaji, podajanju mnenj in vračilih. Ne konča se pri enkratnem naročilu. Obiskovalec se mora na stran rad vračati.

Digitalne dejavnosti

Spletno trženje je zelo širok pojem. Optimizacija spletne strani, retargeting, vsebinski marketing, tržna avtomatizacija, spletno oglaševanje, oglaševanje na iskalnikih … Glede na vaše ciljne kupce ter digitalno strategijo določimo ustrezne kanale in dejavnosti.

Digitalna strategija

Je strateški temelj za uspeh vašega podjetja na spletu. V strategiji določimo kanale, vsebino, časovne okvire, proračun in namen digitalnega oglaševanja. Strateški načrt je nepogrešljiv za učinkovito spletno prisotnost, predvsem za podjetja, ki se načrtno lotijo svojega razvoja.

Organska in plačljiva prisotnost

Doseči želimo ravnovesje med organsko (SEO) in plačljivo (SEA) prisotnostjo na spletu. Google je lahko vaš in naš najboljši prijatelj, zato sledimo njegovemu razvoju in posodobitvam ter rastemo skupaj z njim.

Spletne kampanje

Ko je vaša spletna stran, aplikacija ali spletna trgovina optimizirana za spletno oglaševanje, se pravo delo šele začenja. Razvijamo strukturirane spletne kampanje, ki pripomorejo k doseganju vaših spletnih ciljev.

Socialni mediji

Doseganje vaših strank preko socialnih medijev je možno le z dobro vsebino. Tu igrajo ključno vlogo kreativnost, ustreznost in pravilna časovna umestitev. S kombinacijo designa, strategije in tehnologije lahko optimalno oblikujemo vaša socialna omrežja.

Nenehna optimizacija

Delamo s pametnimi in inovativnimi orodji, s katerimi iz podatkov dobimo uporabne informacije. Te informacije prevedemo v razumljiv jezik za učinkovitejše trženje. Spletno stran, aplikacije ali trgovino konstantno optimiziramo in nadgrajujemo za doseganje boljših konverzij.

Znanje se začne z zaupanjem.

ZAKAJ MI?

Všeč
vam bo, če ...

Veste, kaj delate.
Verjamete v dodano vrednost oblikovanja.
Radi delate, ne le govorite.

Ne boste zadovoljni, če ...

Ne veste, zakaj delate, kar delate.
Se bojite preizkusiti nekaj novega, kot na primer design thinking.
Mislite, da je oblikovanje zgolj estetika.

KAKO? 1. DELAMO, NE LE GOVORIMO Prizadevamo si najti čim več idej in namesto tega, da bi se o njih zgolj pogovarjali, na njih gradimo, jih testiramo in razvijamo skozi prototipiranje v realnem kontekstu. Postavimo si visoke cilje, misli usmerimo v projekt in se držimo zadanih rokov. 2. OD BLIZU IN DALEČ Ob tesnem sodelovanju s strankami vedno preklapljamo fokus med najmanjšimi detajli in širšo sliko. Proces, ki nas pripelje do cilja, je pomemben, še večjo vrednost pa ima končni rezultat. 3. OBLIKOVANJE & TEHNOLOGIJA Našo ekipo sestavljajo različni strokovnjaki, ki se projektov lotevajo multidisciplinarno. Vključevanje sodobnih tehnologij v različne tipe designa in sposobnost komuniciranja z inženirji nas razlikuje od ostalih studijev.

Proces dela

Iskreno, pogumno, odločno, pametno.

Razvijamo projekte, ki so sestavljeni iz različnih področij. Projekte, ki pomagajo vašemu podjetju rasti. In projekte, ki so uresničeni s strani multidisciplinarnih ekip strokovnjakov. To zahteva jasen, učinkovit pristop. Z veseljem vam povemo več o naši metodi dela: nenehnem procesu raziskovanja, iskanja idej, razvoja, testiranja in optimizacije.

Iskreno spoznavanje

Collect

Spoznajmo se. Iz podatkov, ki nam jih podate, si ustvarimo okvirno sliko o vašem podjetju, vaših željah in težavah. Ti podatki bodo osnova za našo raziskavo.

Pogumna radovednost

Discover

Dobre odločitve so ključ do uspeha. Za vsak aspekt vašega podjetja prilagodimo načrt. Za dober načrt pa je potrebna dobra raziskava.

Define

Dobre ideje in priložnosti ne pridejo same. Ustvarimo jih. Dobro definirane ideje so podlaga za kvalitetna projektna izhodišča.

Odločna kreativnost

Develop

Vaš projekt razvijamo s pristopom design thinkinga. Obenem skrbimo, da se vse razvije znotraj zadanih rokov in zunaj pričakovanj.

Deliver

Prišel je veliki trenutek. Skupaj zaženemo vaš projekt. To seveda storimo s trdno kampanjo, ki direktno aktivira vašo ciljno skupino.

Pametno spremljanje

Monitor

S pametnimi orodji nenehno analiziramo podatke. Pridobili bomo dragocene informacije za optimizacijo ali prilagoditev projekta, obenem pa jih lahko uporabimo tudi pri naslednjem projektu.

Način sodelovanja

Vsaka design oz. marketing agencija ima svoj pristop k sodelovanju. Mi si želimo biti fleksibilni in najti način, ki bo najbolj ustrezal tako vašim kot našim željam in zmožnostim. 

01.

Vzajemnost

Z uspešnim projektom imate korist tako vi, kot tudi mi. Zato želimo z vami graditi skupno uspešno zgodbo, pri kateri imamo obojestransko korist.

02.

Svetovanje

Pred izvedbo projekta je potreben tehten razmislek. Zato lahko za nasvet pri pomembnih odločitvah povprašate naše strokovnjake, ki vam bodo svetovali pri sklepanju pravih odločitev.

03.

Zasnova projekta

Pred izvedbo projekta določimo proračun in začrtamo časovne okvirje. Tako natančno veste, v kaj investirate ter kaj boste za to dobili. 

04.

Urna postavka

Skupaj se dogovorimo za urno postavko na vseh projektih. Za ure skrbimo vestno, natančno in transparentno, da lahko točno vidite, kako in koliko časa je potekalo naše delo.